Heeft u wel een bos 
bloemen verdiend? 
Om een bijzondere 
prestatie op uw werk?
Stuur ons de reden en 
uw adres, dan sturen wij 
u met heel veel liefde
een mooie bos!

Wilt u een liefdevol maar eerlijk en echt gesprek over uzelf of uw organisatie? Neem contact met ons op, dan plannen we het in.

Wat liefde te maken heeft met organisaties? Het antwoord: alles. Net als angst. Angst en liefde zijn twee belangrijke emoties in werksituaties. Angst vertaalt zich in bezorgdheid, verdriet, frustratie, minachting, somberheid, woede en afgunst. 

Aan de andere kant van het spectrum: blijheid, geluk, optimisme, zorgeloosheid, vertrouwen, hoop en de ander iets gunnen. Deze positieve emoties zijn ook samen te vatten in één woord: liefde. De vraag is vaak: kies je voor angst, of kies je voor liefde? 

Liefde is de reden dat je zaken kunt accepteren. Als het je lukt om de angst los te laten en de positieve dingen in jezelf en de ander blijven te zien,kun je makkelijker meegaan in de ontwikkelingen om je heen.