Verandering is er altijd en overal. Binnen de organisatie en daarbuiten. Vroeger, nu en in de toekomst. Een belangrijke basis voor succes, ligt in het goed kunnen omgaan met verandering. En dat kun je leren.

Changekitchen richt zich op het vergroten van het aanpassingsvermogen van mensen in alle lagen van de organisatie. We helpen organisaties inzichten te verkrijgen, waarmee ze in staat zijn, zelf oplossingen te creëren voor het behalen van de organisatiedoelen, nu en in de toekomst.

Succesvol omgaan met verandering, begint met het omarmen van onzekerheid, verandering en vernieuwing. Changekitchen bekijkt daarom wat mensen belemmert om de verandering te omarmen, vanuit 4 invalshoeken: ratio, emotie, intuïtie en energie. Al deze factoren zijn van invloed op het welslagen van een veranderproces, ook in een zakelijke context. 


Vanuit een heldere opdracht gaan we aan de slag, om de werking van de organisatie te doorgronden van binnenuit. Kansen voor vernieuwing die al in de organisatie aanwezig zijn, maken we op een positieve manier zichtbaar: waardevolle expertise, nieuwe methodes en verborgen talenten. Belemmerende mechanismen en blokkades leggen we bloot, op organisatieniveau, maar ook op persoonlijk niveau. Een belangrijke vraag daarbij is: ‘wat heb je nodig, om je daadwerkelijk verbonden te voelen met de organisatiedoelen?’. Samen beantwoorden we deze vraag. En gaan vervolgens actief aan de slag met de uitkomst; we bieden mensen in de organisatie de ondersteuning en training, die ze individueel nodig hebben om zich betrokken en geïnspireerd te voelen. Zo zorgen we ervoor, dat de directie, het management én de overige medewerkers met overtuiging en open blik kunnen kiezen voor de verandering, dat ze werkelijk geloven in de doelen en zich actief inzetten om om deze verwezenlijken. 

Wij helpen organisaties beter, slimmer en flexibeler in te spelen op veranderingen om hen heen, waardoor ze blijvend betere resultaten behalen. 

Wij doen dit via adviesopdrachten, 
interim trajecten, leiderschaps-
ontwikkeling en de inzet van veranderkundige instrumenten
We richten ons op alle soorten organisaties in het private en publieke domein; ondernemingen, maar ook non-profitorganisaties in gezondheidszorg, vervoer en openbaar bestuur. We werken altijd met het behalen van doel en resultaat voor ogen. Ons motto is dan ook: het doel is de baas.