Dé tool die zorgt dat uw basis op orde is

Iedere zorgverlener wil, naast het voldoen aan wet- en regelgeving, graag de beste zorg verstrekken. In de praktijk blijkt echter dat het niet altijd mee valt om goede zorg te leveren, en tegelijkertijd te voldoen aan wet- en regelgeving. Carefix geeft u als bestuurder snel en verantwoord inzicht in de mate waarin ‘de basis op orde is’ in uw organisatie. Zo weet u precies welke verandering nodig is, om de beste zorg te (blijven) verlenen.

Een veelgehoorde klacht onder bestuurders van zorginstellingen, is het tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel of de veelvoud aan regelgeving die het zicht ontneemt op praktisch te zetten stappen. Problemen worden aangepakt, maar concrete resultaten laten vaak lang op zich wachten. Verandering aanbrengen blijkt voor velen een langdurig en bovendien kostbaar project. Extra pijnlijk wanneer we bedenken dat er sprake is van een chronisch tekort aan (financiële) middelen in de zorgsector. Carefix houdt rekening met al deze knelpunten en biedt dé oplossing; snel en verantwoord inzicht, met op korte termijn haalbaar resultaat, binnen het bestaande budget.

Carefix, wat is het?
Carefix is een praktische tool die direct inzicht geeft in de mate waarin uw organisatie voldoet aan de actueel geldende normen voor veilige en professionele zorg. De tool bestaat uit een gedetailleerde elektronische vragenlijst. Een heldere handleiding legt u uit hoe en waar de concrete antwoorden binnen uw organisatie te vinden zijn. Een medewerker uit uw eigen organisatie, kan na een korte Carefix training gedegen onderzoek doen, ook als deze persoon geen actuele zorgachtergrond heeft. De ingevulde constateringen, worden door de Carefix Engine tot een duidelijke rapportage verwerkt. Hierin wordt per specifiek punt, de score van uw organisatie weergegeven in de kleur groen (dit gaat helemaal goed) of rood (er is iets mis). Uw eigen Carefix specialist, of die van Changekitchen, maakt duidelijk welke problemen zijn gesignaleerd in het werkproces, en hoe deze snel, slim en effectief opgelost kunnen worden. Hierbij wordt ook duidelijk gemaakt welk punt het meest urgent aangepakt moet worden. Zo kunt u heel gericht sturen op verbetering op praktisch niveau. Ook op management-niveau, levert de Carefix rapportage een heldere analyse. Ook hier kunt u met concrete en eenvoudig toepasbare aanbevelingen, binnen afzienbare tijd een belangrijke kwaliteitsslag maken.

Carefix, iets voor uw organisatie?
Wilt u starten met een project waarbij het doel is: de basis op orde brengen? Of wilt u uw organisatie toetsen aan het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Dan is Carefix iets voor u. Carefix is dé tool die zorgt dat de basis op orde is, naar actuele maatstaven. Binnen enkele dagen verschaft Carefix u concrete inzichten, om snel en effectief concrete verbeteringen door te voeren, met gelijkblijvend budget. Zo kunt u de beste zorg (blijven) verlenen en komt u niet voor verrassingen te staan bij een bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De uitkomst van de Carefix analyse faciliteert u bovendien in uw communicatie over de kwaliteit van zorg binnen uw instelling, doordat deze eenvoudig te delen is met een zorgkantoor, cliëntenraad of de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Carefix, specialisten
Changekitchen heeft verschillende Carefix specialisten in huis. Zij kunnen de Carefix tool bij u inzetten, of zelfs een volledig Carefix programma bij u uitvoeren. U kunt er ook voor kiezen om uw eigen medewerkers te laten trainen, zodat zij in staat zijn Carefix in licentie uit te voeren. Welke kosten er verbonden zijn aan training en licenties, vertellen wij u graag.

Carefix, up to date
Wet- en regelgeving verandert regelmatig. De specialisten van Changekitchen zorgen ervoor, dat Carefix up to date blijft met actuele wet- en regelgeving. Zij weten precies waaraan uw instelling moet voldoen en welke rode draad hierbij van belang is. Ze vertalen complexe regels naar een toetsbare werkelijkheid. Voor u geldt immers het resultaat.

Samengevat
Kortom; wilt u als bestuurder van uw zorginstelling zekerstellen dat uw cliënten optimale zorg krijgen? Wilt u bovendien volledig voldoen aan de geldende normen van professioneel en veilig handelen, en met een gerust hart een bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg tegemoetzien? Dan is Carefix een vanzelfsprekende keuze om die doelen snel en effectief te bereiken!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hermien Kosian op nummer 06 81593748 of stuur haar een email.