De Change Readiness Inventory

De Change Readiness Inventory (CRI) kan veel voor uw organisatie betekenen in tijden van verandering. 

De CRI geeft u een diagnose van de kwaliteit van het veranderingsproces. Organisaties krijgen hierdoor inzicht in:
de fasen die in een succesvol en duurzaam veranderingsproces belangrijk zijn;
de mate waarin deze verschillende fasen van het veranderingsproces goed zijn doorlopen;
de interventiemogelijkheden binnen de verschillende fasen van het veranderingsproces;
de wijze waarop de diverse groepen medewerkers de voortgang van het veranderingsproces ervaren.

Met deze concrete informatie, kunnen organisaties gericht sturen op de kwaliteit van het veranderproces en het realiseren van de doelstellingen. De CRI vormt tegelijkertijd een op zichzelf staande procesinterventie; door hun ervaring en beleving serieus te nemen, worden brede groepen medewerkers betrokken bij het veranderingsproces.

Changekitchen ontwikkelde het model van de CRI op basis van belangrijke theorieën op het gebied van leiderschap en organisatieverandering. De interpretatie van de uitkomsten zijn gebaseerd op de visie en ervaring van Changekitchen op het gebied van effectieve en duurzame organisatieverandering en de rol van leiderschap daarbij.

De scores van de CRI worden grafisch weergegeven in een cirkeldiagram. Hierin is te zien, hoe de respondenten de verschillende fasen van het veranderproces ervaren en waarderen, toegespitst per management- en medewerkerslaag, afdeling, locatie of regio. Dit geeft een duidelijk beeld van waar de aandachtspunten liggen, per fase van het veranderingsproces. Hierdoor kunnen organisaties heel gericht aankoersen op het behalen van de beoogde doelen.