Interim management

Changekitchen is gespecialiseerd in interim management bij verandering. Onze interimmanagers zijn stuk voor stuk bedreven in het leiding geven aan verandering. 
Sturing geven aan verandering, vereist een specifieke vaardigheid, die verschilt van het normale leiderschap, zo is onze ervaring. Die vaardigheid zit in de paradox van loslaten, maar ook duidelijke kaders geven. Dit vraagt om afstemming en dialoog. Omdat de zekerheden veranderen, ontstaat er ook behoefte aan een andere manier van leiderschap. Voortdurend kijken hoe het is met de balans op het gebied van mensen en resultaten, en ziel en zakelijkheid.

Door onze brede ervaring, begrijpen wij de context van binnenuit. Onze kracht ligt in het schakelen tussen de ‘harde’ en de ‘zachte’ kant van het proces: missie, visie, strategie, doelen en resultaten, maar ook persoonlijke waarden, vertrouwen, emotie, groei, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en draagvlak. Door van buiten naar binnen te kijken in de organisatie, krijgt u een frisse, andere blik op de u bekende processen en structuren. Zo ziet u meer mogelijkheden om deze af te stemmen op de ontwikkelingen buiten uw organisatie.

Doel is de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie te vergroten, waardoor deze beter kan inspelen op (toekomstige) veranderingen en zo de doelen beter behaalt. Changekitchen heeft ervaren interimmanagers in huis, die op deze manier werken.