Studiereizen

Changekitchen organiseert regelmatig inspirerende studiereizen voor influencers, beleidsmakers en bestuurders en in het publieke domein. Doel is om Nederlandse maatschappelijke vraagstukken, te spiegelen aan de wijze waarop andere landen en culturen met deze thema’s omgaan. Deze shift of perspective levert de inspiratie en verdieping die spelers in het publieke domein nodig hebben, om actuele thema’s op een andere, nieuwe manier te benaderen. Door de studiereis, zullen deelnemers denkpatronen, drijfveren en kansen in hun eigen functioneren, veel scherper gaan zien. Dit geeft hen de tools in handen, om de mogelijkheden en verantwoordelijkheden in de publieke sector, veel bewuster, beter en pro-actiever in te vullen.

De studiereis heeft elke keer een ander accent. Zo focust de studiereis 2017 naar China op welzijn en zorg. Tijdens de reis wordt er zoveel mogelijk informatie uitgewisseld. We bezoeken een groot aantal ziekenhuizen, verpleegtehuizen, en bestuurlijke organisaties zoals provinciebesturen en consulaten. Er wordt gesproken met de mensen die het beleid maken en vertalen naar de praktijk. Alle relevante invalshoeken komen daarbij aan de orde: ethiek, kwaliteit, huisvesting, architectuur, demografie, sociale mobiliteit, infrastructuur, milieu, financiën, marktwerking, economie, bestuur en organisatie. De indrukken die we opdoen tijdens deze reis, bespreken we met elkaar. We reflecteren op wat we zien, vanuit de vragen: ‘Wat betekent dit voor mij? Wat kan ik met deze ervaring, gerelateerd aan mijn eigen positie als influencer in het publieke domein? Welke maatschappelijke kansen en oplossingen biedt dit perspectief?’ Een belangrijk doel daarbij, is om veel te leren van elkaars reflecties, inzicht en ervaring.

Changekitchen organiseert de studiereizen veelal in samenwerking met vaste partner Jan Booij Advies. Eerdere studiereizen hadden inspirerende bestemmingen als Marrakesh, Istanbul, Frankfurt, Paramaribo, Teheran en Isfahan. Bent u nieuwsgierig naar onze studiereizen of heeft u interesse om deel te nemen? Neem dan contact met ons op.