Verandermanagement

Uw bedrijf of instelling kan op twee manieren veranderen. Omdat de mensen moeten. Of omdat de mensen willen. Wij geloven in de tweede optie.

Changekitchen helpt organisaties, de inzichten, vaardigheden en flexibiliteit te ontwikkelen, om succesvol om te gaan met verandering. We richten ons daarbij op het vergroten van het aanpassingsvermogen van mensen in álle lagen van de organisatie. Op die manier werken we aan succesvolle verandering vanuit het hart van de organisatie. Dit vraagt een grote betrokkenheid van de medewerkers. De vragen ‘wat is zinvol?’, ‘wat is het doel?’ en ‘wat heb ik nodig om werkelijk in het doel te geloven?’ staan centraal. Kernbegrippen daarbij zijn: vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid, draagvlak en resultaat.

De rol van de leidinggevenden is hierin cruciaal; leiderschap bij verandering vraagt om specifieke kwaliteiten. Changekitchen besteedt daarom ook gerichte aandacht aan de leiders, en de wijze waarop zij succesvol kunnen sturen in het veranderproces. Zo geven we medewerkers én leidinggevenden de tools in handen, om zelf oplossingen te creëren voor het behalen van de organisatiedoelen in een veranderende omgeving, nu en in de toekomst.