Zorg
Amstelring, thuiszorgorganisatie, regio Amsterdam
Centrale Huisartsenpost Zuid Oost Brabant
Crabbehoff, Protestantse Zorggroep voor wonen, welzijn en zorg, Dordrecht
De Brug, Interkerkelijke Zorgvoorzieningen, Driebergen/Rijsenburg
De Rading, jeugdhulp provincie Utrecht
Drie gasthuizengroep
Flevo Ziekenhuis
Florence
GGZ Friesland
GGD Zeeland
Haga Reinier Groep
Jeugd gezondheidszorg Kennemerland
Kraamvogel

Laurens Rotterdam
Libertas Leiden
Mezzo, Landelijke vereniging voor mantel- en vrijwilligerszorg
Mij. Zandbergen, instelling voor jeugdzorg, provincies Utrecht en Noord-Holland
OsiraGroep, zorgorganisatie, Amsterdam
Reinaerde, zorgorganisatie regio Utrecht
Stichting Meerweide, ouderenzorgorganisatie, IJsselmonde
Trajectum, instellingen voor kinder- en jeugdzorg, Utrecht
Palet, thuiszorg, verpleging en verzorging
Pameijer
Parlan, Jeugd en opvoedhulp, Alkmaar
Parnassia Bavo Groep
PuurZuid, wonen, zorg en welzijn, Amsterdam-Zuid
Saxenburgh Groep
Swinhove Groep
UMC St Radboud, academisch ziekenhuis, Nijmegen
UMCU, Academisch ziekenhuis, Utrecht
VDZ, Vereniging Directeuren Zorg, Utrecht
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
Visio, zorg-, onderwijs- en revalidatieinstelling voor blinden en slechtzienden, Zuidwest Nederland
Viva! Zorggroep, Noord Holland
Vivantes
Vivent
Wielborgh, wonen, zorg en welzijn, Dordrecht
William Schrikker Groep, landelijke organisatie voor jeugdbescherming, -reclassering en pleegzorg
ZGAO
Zorgbelang Noord-Holland, brancheorganisatie belangenbehartiging zorgcliënten, Haarlem
Zorgcirkel Waterland, regio Purmerend, Noord Holland
Zorggroep Rivas, Zuid-Holland, Brabant, Gelderland, Utrecht
Zorginstelling Munnekeweij, Noordwijkerhout
Zorgspectrum Westerhout, Alkmaar

Onderwijs
Aloysius - Stichting Onderwijs Jeugdzorg (ASOJ), Voorhout
De Sprong, speciaal onderwijs voor jongeren met gedragsproblemen, Maarsbergen
Erasmus Universiteit Rotterdam, MBA Health Programme
Haagse Hogeschool
Hogeschool Leiden, Cluster Zorg
Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie en Management
KPCgroep, adviesorgaan voor onderwijs en opleidingen, Den Bosch
Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-Rivierenland)
Universiteit van Tilburg, Leergang Management voor Medici + Leergang Zorg en Bedrijfsleven

Overheid
Gemeente Bergeijk
Gemeente Harenkarspel
Gemeente Middelburg
Gemeente Noord Beveland
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Defensie
NFI, Nederlands Forensische Instituut
NWS, Noordwijkse Woningstichting
Politieacademie
Politiekorps Haaglanden
Politiekorps Noord-Holland Noord
Politiekorps Rotterdam-Rijnmond
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
Raad voor de rechtspraak

Vervoer
RET, vervoersbedrijf Rotterdam
GVB, vervoersbedrijf Amsterdam
Nederlandse Spoorwegen
NedTrain
ProRail

Culturele instellingen
Concert- en congresgebouw de Doelen
Literair productiehuis Wintertuin
Ro Theater
Theaterwerkplaats Generale Oost

Ondernemingen
2ndSense
Pfizer
Hospita BV

Casus Drie Gasthuizengroep (2011)
Hermien van Changekitchen keek goed rond en bracht meteen veel inspirerende ideeën en nieuw élan bij onze teamleiders en medewerkers. In vijf maanden tijd daalde het verzuim substantieel en werden onze medewerkers positief geactiveerd om hun werk beter uit te voeren.
Angela Jansen, directeur-bestuurder Drie Gasthuizen Groep

Lees verder

Casus De Doelen (2011)
“Wat ik bijzonder vind aan Changekitchen is dat ze maatwerk leveren. Thijs Vink is in staat om met een open blik alle niveau’s in de organisatie te betrekken bij het veranderproces. Hij houdt rekening met ieders belang zonder het gewenste eindresultaat uit het oog te verliezen. Met name zijn grote mate van betrokkenheid en daadkracht heb ik zeer gewaardeerd.”

Anton Vliegenthart, directeur De Doelen

Lees verder

Casus Ministerie van Defensie (2008-2010)
“Changekitchen is in staat gebleken om de medewerkers van DC BMW zich echt verantwoordelijk te laten voelen voor het opzetten en slagen van een intern agentschap. Naast vertrouwen is er ruimte gegeven om nieuwe wegen te verkennen. Daardoor hebben we bestaande structuren kunnen doorbreken. Het was een proces van vallen en opstaan, maar we hebben veel bereikt.”

Aldert-Jan Has, kolonel DC BMW, Ministerie van DefensieC8DCE3

Lees verder

Casus Aloysius Stichting (2008- 2011)
“Changekitchen bracht ons energie, creativiteit en bevlogenheid. De resultaten van ons verandertraject zijn uitstekend. De inzet van de change consultants stond buiten kijf; ze lieten niet los. Ik heb deze betrokkenheid altijd erg gewaardeerd.”
Hans Kelderman, algemeen directeur Aloysius Stichting
Lees verder