changekitchen company dat verandert de zaak!
Leergang Kleur Bekennen

Kleur_van_start10.jpg

Leiderschap kent veel paradoxen. Moet een leider betrokken zijn of afstand houden? Moet hij veranderen of beschermen? Leren omgaan met deze paradoxen kan van iemand een goed leider maken. De leergang Kleur Bekennen biedt directeuren en managers in de gezondheidszorg de mogelijkheid om op een indringende manier te werken aan hun ontwikkeling als leider en daarmee hun organisatie en mensen verder te brengen. De voorgaande editie van de leergang werd zeer positief ontvangen; het bracht de deelnemers waardevolle inzichten die hun functioneren als leider op een hoger plan brachten.

Door reflectie ben ik de confrontatie met mijn eigen leiderschapsstijl aangegaan en kreeg ik  vanuit de groep inspiratie om de effectiviteit van mijn handelen te vergroten.”  ~ Cor Calis, directeur zorg, Flevo Ziekenhuis

De leergang Kleur Bekennen heeft me meer gebracht dan ik vooraf had gehoopt. Focussen op gedrag en leiderschap, los van de inhoud, is voor mij erg effectief”.  ~ Jan Kroes, divisie manager zorg, Zorg en Zekerheid

“Ik ervaar het als een kadootje om met een groep 'gelijkgestemden' ervaringen uit te wisselen over mijn rol en positie als leidinggevende binnen de complexe omgeving waarin ik werk. Mede door de opzet en de begeleiding konden we daadwerkelijk ‘Kleur bekennen’.” ~ Naomi Tas, directeur bedrijfsvoering, Parnassia Bavo Groep

 

Thema’s

Tijdens de leergang komen thema’s aan de orde, zoals macht, emotie en omgevingsdynamiek. Die spelen een rol bij het kiezen van de juiste leiderschapsstrategie. Wanneer iemand die thema’s ervaart en beheerst, kan hij omgaan met de paradoxen van leiderschap, de juiste ethische keuzes maken en een effectieve leiderschapsstijl hanteren. De volgende vragen komen in de leergang onder meer aan de orde:

  • In welke mate heb ik als leider zicht op mijn binnenwereld, waarin mijn mentale kaart, innerlijke kompas en authenticiteit mijn gedrag naar de buitenwereld bepalen?
  • Wat zijn de bepalende factoren voor mijn betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en ethisch handelen als leider?
  • Hoe spelen macht en emotie een rol in het laten zien van consistent en congruent gedrag?
  • Vanuit welke visie op organiseren en veranderen werk ik?
  • Welke positie kies ik als leider?
  • Hoe verbind ik mensen en organisatiedoelstellingen en stuur ik op organisatie-effectiviteit?

 

Programma

De leergang Kleur Bekennen is gebaseerd op het gelijknamige boek en het leermodel Blauw leiderschap van Jan Moen, hoogleraar Management en Organisatie in de gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg. De leergang, die onder leiding staat van Moen en Barry Popma (ChangeKitchen Company), is bedoeld voor gedreven directeuren en managers in de gezondheidszorg, die het strategisch belang van leiderschapsontwikkeling onderkennen. De leergang kenmerkt zich door een hoge mate van interactie en intervisie. Het programma omvat een individuele intake, 6 tweedaagse sessies, waaronder een studiereis. Meer informatie vindt u in de digitale folder.

 

Editie 2015-2016

Kleur Bekennen start in september 2015 met een nieuwe groep. Er zijn slechts 13 plaatsen beschikbaar. Inschrijven is vanaf nu mogelijk via het formulier in de rechter kolom.