H1: 6rem / 95% / -0.2rem

H1: 6rem / 95% / -0.2rem

H2: 4rem / 100% / -0.1rem

H2: 4rem / 100% / -0.1rem

H3: 3.5rem / 100% / -0.1rem

H3: 3.5rem / 100% / -0.1rem

H4: 3rem / 100% / -0.1rem

H4: 3rem / 100% / -0.1rem

H5: 2rem / 100% / -0.05rem
H5: 2rem / 100% / -0.05rem
Subtitle: 0.875rem / 182% / 0rem

Body: 1rem / 182% / 0rem

Opgavegericht

werken

Opgaven zijn complex, veranderlijk, van de lange adem en vooral; ze draaien om écht maatschappelijke impact. Opgavegericht werken doe je er dus niet even bij. Wanneer je als ministerie, gemeente of semi-publieke organisatie je opgaven centraal stelt, vraagt dat om een structureel andere manier van denken, werken en organiseren. En om de bereidheid ook buiten gebaande paden te gaan. Alles voor het resultaat. Onze veranderaars en opgaveversnellers helpen je dat verschil -direct in praktijk- te maken.

Over deze expertise

Veel organisaties benaderen opgavegericht werken nog puur conceptueel. Maar in plaats van praten en plannen, doen wij het gewoon. Met alle betrokkenen op alle niveaus; van bestuurskamers tot en mét huiskamers.

Wij helpen organisaties in:


 • Merkbaar resultaat in opgaven realiseren.
  We helpen Opgaventeams en Opgavekamers in te richten, we helpen interdisciplinaire samenwerkingen van de grond te krijgen. En via onze Versnellingsaanpak coachen we teams om vanuit nieuw praktijkresultaat nieuw beleid te maken (dus niet andersom).

 • Regie voeren op de opgaven portfolio.
  We helpen organisaties hun werkelijke opgaven te definiëren, te kaderen en keuzes expliciet te maken. We helpen Big Rooms te creëren, opgaven te verbinden en middelen vrij te maken met Opgavegericht budgetteren.

 • Echt verbinding maken met de samenleving.
  We helpen organisaties uit hun patroon om alles zelf te (willen) doen. We faciliteren met andere werkwijzen om meer de kracht van ‘het veld’ te benutten. Serieuze participatie en draagvlak vraagt om heel wat anders dan het organiseren van inspraakavonden.

 • Opgavegericht Werken eigen maken en doorontwikkelen.
  We helpen door bestuurders, managers en teams op te leiden en te coachen in betekenisvoller, persoonlijker en effectiever bijdragen. De opgave is immers de baas! We helpen organisaties daarin hun eigen visie te ontwikkelen en zichzelf blijvend uit te vinden.

“Wij droomden al jaren over Opgavegericht Werken. Die gasten kwamen en déden het gewoon! En wij nu ook!”

Is het tijd om samen aan de slag te gaan? We denken graag met je mee!

Neem contact op