H1: 6rem / 95% / -0.2rem

H1: 6rem / 95% / -0.2rem

H2: 4rem / 100% / -0.1rem

H2: 4rem / 100% / -0.1rem

H3: 3.5rem / 100% / -0.1rem

H3: 3.5rem / 100% / -0.1rem

H4: 3rem / 100% / -0.1rem

H4: 3rem / 100% / -0.1rem

H5: 2rem / 100% / -0.05rem
H5: 2rem / 100% / -0.05rem
Subtitle: 0.875rem / 182% / 0rem

Body: 1rem / 182% / 0rem

Changekitchen

Opener

Bij elk verandervraagstuk beginnen we met kijken naar jouw organisatie. Dat doen we vanuit de vijf perspectieven van onze Changekitchen Opener: ogen worden geopend. Zo weten we wat er écht speelt en kunnen we samen het veranderdoel en de nodige strategieën opstellen. Met een frisse blik en een gedragen plan gaan we vervolgens aan de slag met veranderen.

1. Verbindend perspectief

Steeds meer mensen willen zich verbinden aan een zinvol hoger doel. Een doel dat inspireert en motiveert om aan de slag te gaan. Wij helpen jouw organisatie dat doel, het verbindend perspectief, te vinden.

2. Jij, als mens

Organisaties kunnen pas wendbaar en transformatief als er ruimte is voor jou, als mens. Naast waardering voor ratio, kijken we naar wat er speelt ónder de oppervlakte: waarden, overtuigingen en gevoel. We zoeken de intentie en het bewustzijn van de mens op en maken gebruik van deze kracht om het doel van de organisatie te realiseren.

3. Iedereen een stem

Iedereen kan een stakeholder zijn. Stakeholders en belanghebbenden moeten zich gehoord, gekend en welkom voelen om vertrouwen te kunnen geven. Wij helpen bij het in beeld brengen van alle belangen. Zo kunnen er gedragen besluiten worden genomen en gedragen plannen worden gemaakt: een voorwaarde voor de wendbaarheid van een organisatie.

4. De waarde van technologie

Technologie maakt vele ontwikkelingen en veranderingen mogelijk. Het is van belang de mogelijkheden te kennen, te kunnen omarmenen en eigen te maken om transformatief te zijn. Digitale fitheid is in deze tijd een vereiste. Wij helpen je technologie zodanig te implementeren, dat het bijdraagt aan winst en welzijn voor álle stakeholders.

5. Experimenterend leren

Op weg zijn naar het doel in een complexe en veranderende wereld vergt soepel omgaan met het onverwachte. Uitdagingen en kansen: het zijn allemaal waardevolle leermomenten die we niet onbenut willen laten. Dat vraagt om bewust leren, door te experimenteren en accepteren dat niet alles de eerste keer goed kan gaan. Wij helpen je leren, digitaliseren en slimmer omgaan met de ingrediënten die al in jouw organisatie aanwezig zijn.

Met een nieuwe blik kijken naar jouw organisatie? Neem contact met ons op voor een kennismaking!