H1: 6rem / 95% / -0.2rem

H1: 6rem / 95% / -0.2rem

H2: 4rem / 100% / -0.1rem

H2: 4rem / 100% / -0.1rem

H3: 3.5rem / 100% / -0.1rem

H3: 3.5rem / 100% / -0.1rem

H4: 3rem / 100% / -0.1rem

H4: 3rem / 100% / -0.1rem

H5: 2rem / 100% / -0.05rem
H5: 2rem / 100% / -0.05rem
Subtitle: 0.875rem / 182% / 0rem

Body: 1rem / 182% / 0rem

Zorg
Leiderschapsontwikkeling

Leidinggevende in de zorg: Het is gewoon een k*tbaan. (maar het biedt ook kansen)

Zorg
Leiderschapsontwikkeling

Leidinggevende in de zorg: Het is gewoon een k*tbaan. (maar het biedt ook kansen)

Geschreven door
Hermien Kosian & Karin van Grinsven
25 maart 2024

Veel mooie initiatieven in de zorg komen niet tot hun recht omdat er een betonnen vloer zit tussen wat er op de werkvloer bedacht wordt en de eerstelijns leidinggevenden. Dit komt omdat zij bezig zijn met de waan van de dag en niet met wat er morgen nodig is. Dit heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van zorg, werkplezier en verzuim.

Daarnaast is er een gap in skills tussen wat er nodig is om de dagelijkse gang van zaken te managen en de lange termijn voor ogen te kunnen houden. Hoe kun je dat oplossen met oog voor de spagaat waar veel operationeel leidinggevenden zich in bevinden?

Hoe kom je uit de spagaat?

Bewustwording is de eerste stap. Inzicht in de spagaat waar leidinggevenden in zitten, de ernst van de situatie voor de kwaliteit van zorg, het werkplezier en het verzuim.

Daarna volgt oefening. Out of the box denken, oplossingsgericht werken, nieuwe taakverdelingen creëren. In een inspirerende omgeving, met serious games die theorie en praktijk verbinden.

De derde stap is toepassing. De nieuw geleerde vaardigheden in de praktijk brengen, met coaching on the job. De voordelen? Verbeterde kwaliteit van zorg, meer werkplezier, lager verzuim en een toekomstbestendige zorgorganisatie.

Hybride ontwikkeling is de sleutel. SPP en job carving creëren nieuwe functies voor leidinggevenden die niet mee kunnen transformeren. Taken worden verdeeld en afgewogen: moet het gebeuren, moet jij het doen, wil je het doen? Verwachtingen per niveau leidinggevende worden helder gedefinieerd.

Mentoring en coaching bieden ondersteuning na de training. Verbinding tussen theorie en praktijk, borging van de vaardigheden.

Ben jij klaar voor de verandering? Neem dan contact met ons op!

Samenwerking is cruciaal. We gaan de dialoog aan, verkennen samen de oplossingsrichtingen. Want alleen door samen te werken, kunnen we de zorgsector hervormen en de droom van betere zorg waarmaken.

 • Verbeterde kwaliteit van zorg
 • Meer werkplezier
 • Lager verzuim en verloop
 • Toekomstbestendige zorgorganisatie
 • Samen maken we de zorgsector beter!

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Heading

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Heading

Geschreven door
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

 1. Item 1
 2. Item 2
 3. Item 3

Unordered list

 • Item A
 • Item B
 • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

 1. Item 1
 2. Item 2
 3. Item 3

Unordered list

 • Item A
 • Item B
 • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

 1. Item 1
 2. Item 2
 3. Item 3

Unordered list

 • Item A
 • Item B
 • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

 1. Item 1
 2. Item 2
 3. Item 3

Unordered list

 • Item A
 • Item B
 • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

 1. Item 1
 2. Item 2
 3. Item 3

Unordered list

 • Item A
 • Item B
 • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

 1. Item 1
 2. Item 2
 3. Item 3

Unordered list

 • Item A
 • Item B
 • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript